hk_admin

Savjetovanje

Ekos Hrvatska Kostajnica d.o.o., za komunalne usluge temeljem članka 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21,142/23), provodi javno savjetovanje o prijedlogu Cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Hrvatska Kostajnica. Savjetovanje počinje 4. travnja 2024. godine i traje do 4.svibnja 2024.godine Pozivamo zainteresiranu javnost da dostavi svoje prijedloge, mišljenja i …

Savjetovanje Read More »

OBAVIJEST O OZNAČAVANJU/ČIPIRANJU SPREMNIKA ZA  MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD TE O PODJELI SPREMNIKA ZA BIOOTPAD

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (nn 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, 84/21 ), a u cilju pravednije naplate odvoza otpada iz kućanstva izvršit ćemo označavanje (čipiranje) kanti za miješani komunalni otpad. Tim postupkom svaki će korisnik plaćati mjesečni račun prema broju odvoza. Nepropisno odložen komunalni otpad više se neće skupljati te će o navedenom biti obaviješten komunalni …

OBAVIJEST O OZNAČAVANJU/ČIPIRANJU SPREMNIKA ZA  MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD TE O PODJELI SPREMNIKA ZA BIOOTPAD Read More »

Skip to content