OBAVIJEST O OZNAČAVANJU/ČIPIRANJU SPREMNIKA ZA  MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD TE O PODJELI SPREMNIKA ZA BIOOTPAD

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (nn 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, 84/21 ), a u cilju pravednije naplate odvoza otpada iz kućanstva izvršit ćemo označavanje (čipiranje) kanti za miješani komunalni otpad. Tim postupkom svaki će korisnik plaćati mjesečni račun prema broju odvoza.

Nepropisno odložen komunalni otpad više se neće skupljati te će o navedenom biti obaviješten komunalni redar.

Dodatne vrećice kraj kante za miješani komunalni otpad više se neće prikupljati.

Uvodi se i nova usluga – odvoz biorazgradivog otpada

Svaki naš korisnik, na raspolaganje će dobiti „smeđu“ kantu za biootpad. Skupljanje biootpada vršit će se jednom tjedno – srijedom.

Početak prikupljanja i odvoza biootpada je 13. prosinac 2023.

Podjela spremnika za biootpad započinje 15.studenog 2023. godine.

Postupak označavanja (čipiranja) spremnika za miješani komunalni otpad započinje 20. studenog 2023. godine.

Molimo Vas da u periodu od 20.11. do 25.11. kante za miješani komunalni otpad iznesete na vidljivo i pristupačno mjesto da bi ih djelatnici Ekos-a mogli označiti, tj. čipirati.

Također Vas molimo da kante ostavite na dostupnom mjestu sve dok na poklopcu kante ne vidite oznaku bijele boje (to je znak da je kanta označena).

Po završetku označavanja kanti za miješani komunalni otpad u „donjem gradu“ (uključujući  Rosulje i Selište Kostajničko), nastavit će se označavanje u „gornjem“ gradu (uključujući  Čukur i Panjane).

OBRAČUN PO „BROJU ODVOZA“ ZAPOČINJE S 1.1.2024 GODINE.

Papir i plastiku treba odvojeno odlagati u odgovarajuće vrećice, skupljanje se odvija zadnji četvrtak i petak u svakom mjesecu.

 EE otpad, glomazni otpad, staklo, odjeća, tekstil, otpadne gume, metal itd., zaprimaju se u reciklažnom dvorištu na adresi Antuna Pavičića 1. Radnim danom od 7:00-15:00.

Sakupljanje glomaznog otpada vršiti će se u ožujku 2024. godine o čemu će korisnici biti obaviješteni putem oglasnih ploča i sredstva javnog priopćavanja.

Za sva pitanja i informacije, molimo Vas da nazovete tel. 044 851 700

Skip to content